Regler for leje af Jakobskolehallen

Jakobskolehallen må kun benyttes af de personer eller institutioner, der har tilladelse, og hallen må kun benyttes efter gældende regler.

Alle brugere må være med til at værne om hallen. Ansvaret for benyttelse af hallen, herunder inventar, påhviler den, for hvem den er stillet til rådighed.

Der garanteres mindst 32 spilleuger for en hel sæson. Hallen er lukket i skolens ferier, hvilket vil fremgå på hjemmesiden. Det udleverede nøglekort må ikke overdrages til andre.

I løbet af skoleåret vil det enkelte gange forekomme, at hallen skal bruges til andre formål. I de tilfælde gives der besked om det pr. mail.

Husk venligst at tage affald m.m. med dig fra hal og omklædningsrum af hensyn til efterfølgende brugere. Hvis der ikke er andre brugere, når du forlader hallen, så sluk venligst lyset og hold yderdørene lukket. Når man forlader hallen, sætter man badmintonudstyr på plads igen. Bemærk, at lyset slukkes automatisk kl. 23.30.

Vis respekt for andres brug af hallen og de tider, der er booket.

Der skal benyttes indendørs sportsfodtøj i hallen, og der må ikke spilles indendørs fodbold i hallen.

Øl og spiritus må ikke medbringes. Øvrige drikkevarer må nydes i forgangen. Flasker må ikke medtages i hallen og omklædningsrummene. Rygning er forbudt indendørs.

Jakobskolen påtager sig intet ansvar for eventuel overlast eller tyveri af brugernes ejendele. Det tilrådes brugeren selv at dække sig ind forsikringsmæssigt mod skade, der ikke henføres under det almindelige grundejeransvar.

I tilfælde af overtrædelse af reglementet eller misligholdelse af inventaret m.v. kan tilladelsen til at benytte hallen inddrages, og brugeren vil blive gjort erstatningspligtig for skaden.

Jakobskolen forbeholder sig ret til om nødvendigt at justere reglementet og brugerne bliver pr. mail gjort opmærksom på ændringer.

Meddelelse om eventuelle mangler eller beskadigelser skal hurtigst muligt gives til Jakobskolens pedel Erik Flyvholm på tlf. 23 93 45 93.